Marzena Wodzińska

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

WIELKOPOLSKA STAWIA NA ZAWODOWCÓW

Kolejne miliony płyną z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na kształcenie zawodowe. Tym razem w ramach Poddziałania 8.3.5: „Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) umowy podpisali przedstawiciele miasta Kalisza oraz powiatu kaliskiego na łączną kwotę dofinansowania - ponad 3,7 miliony złotych. Wartość projektów razem to blisko 4,4 miliony złotych, a skorzysta z nich prawie 570 osób.
Edukacja zawodowa to przyszłość naszego regionu i bardzo ważny obszar rozwoju mocno podkreślany w strategii rozwoju województwa. Wiemy, że równoważenie potrzeb rynku pracy, przy współudziale zarówno rzemiosła, przedsiębiorców, jak i szkół jest konieczne, aby nasze województwo rozwijało się nadal dynamicznie i we właściwym kierunku. Troską naszego Samorządu Wojewódzkiego jest stałe dostosowywanie oferty edukacyjnej, do aktualnych potrzeb ewoluującego rynku pracy, na którym na równi liczą się nowoczesne technologie jak i fachowcy potrafiący z nich twórczo korzystać.