Marzena Wodzińska

Radna Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

KOBIETA przedsiębiorcza !!! - 27 lutego 2015 r.

„Prawa kobiet. Kobiety na rynku pracy. Luka płacowa i emerytalna. Godzenie ról zawodowych i rodzinnych” to temat kolejnego spotkania z cyklu śniadania z Agnieszką Kozłowską-Rajewicz, w którym udział wzięła Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Spotkanie odbyło się 27 lutego br. na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM.

Uczestnicy projektu mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami, informacjami a także poglądami na temat równości szans kobiet i mężczyzn w działalności instytucji rynku pracy.