Marzena Wodzińska

Radna Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

Festiwal Muzyki Dawnej w Kaliszu - 28 lutego 2015 r.

28 lutego 2015 odbył się XXXVII Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” Kalisz 2015, podczas którego Pani Marszałek Marzena Wodzińska wręczyła nagrodę główną, przyznaną przez jury festiwalu Zespołowi Muzyki Dawanej „EFFASCINATO” Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Raszkowie pod kierunkiem Łukasza Naczke.

Festiwal „Schola Cantorum” jest jedynym w Polsce Festiwalem Muzyki Dawnej, który posiada tak bogatą historię sięgającą aż 1977 roku, kiedy to Ministerstwo Oświaty i Wychowania zwróciło się do Kaliskiego Kuratorium Oświaty z propozycją utworzenia w Kaliszu Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Dawnej.

Tym samym od roku 1978 Festiwal Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” jest jednym z ważniejszych wydarzeń kulturalnych promujących Miasto Kalisz i Województwo Wielkopolskie  na mapie uroczystości artystycznych organizowanych w kraju.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego chcąc mieć wpływ na rozwój kultury w regionie od kilku lat aktywnie uczestniczy w organizacji Festiwalu Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” będąc jego mecenasem oraz współorganizatorem finansowym.

Jest to jedno z priorytetowych zadań jakie stawia sobie Samorząd Województwa Wielkopolskiego na najbliższe lata.

Jako przedstawiciel Zarządu Województwa Wielkopolskiego Pani Marszałek pogratulowała  laureatom oraz wszystkim wyróżnionym, dziękując zarazem tym wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem uświetnili tegoroczną edycję festiwalu.

Zdjęcia w galerii