Marzena Wodzińska

Radna

Polecam strony

 

 

 

Bezpieczeństwo jest najważniejsze

„Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym”

                                                                                                           Klaus Naumann

W kwietniu oraz maju 2015 br., Marszałek Marzena Wodzińska uczestniczyła w kursach z zakresu organizacji i funkcjonowania systemu obronnego i bezpieczeństwa RP, organizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego jest jedynym w Polsce ośrodkiem naukowo-dydaktycznym łączącym niemilitarną i militarną problematykę obszaru bezpieczeństwa narodowego.

Misją Wydziału jest przygotowanie wojskowych i cywilnych profesjonalistów z obszaru bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego poprzez prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych i realizację nowoczesnych programów nauczania.

Chciałabym na ręce Pana płk prof. dr hab. Dariusza Kozerawskiego, Rektora-Komendanta Akademii Obrony Narodowej, złożyć gratulacje za tak sprawne zarządzanie jednostką. Dziękuję również płk prof. dr hab. inż. Maciejowi Marszałek, Dziekanowi Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego za organizację oraz precyzję w przeprowadzeniu kursów…  - powiedziała Marszałek Marzena Wodzińska podczas odbioru świadectwa ukończenia kursu a także dyplomu za udział w strzelaniu z pistoletu bojowego w Turnieju Strzeleckim Wyższych Kursów Obronnych Kierowniczej Kadry Administracji Rządowej i Samorządowej.

Na zakończenie cała grupa złożyła również podziękowania Panu Franciszkowi Zajączkowskiemu, kierownikowi Wyższych Kursów Obronnych za życzliwość oraz opiekę nad uczestnikami kursu.