Marzena Wodzińska

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

Konferencja naukowa pt. „Strajki szkolne na ziemiach polskich w pierwszej dekadzie XX wieku” - UAM w Kaliszu, 18-19 maja 2015 r.

W gmachu kaliskiego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 18 i 19 maja 2015 r. odbyła się konferencja naukowa pt. „Strajki szkolne na ziemiach polskich w pierwszej dekadzie XX wieku”, której organizatorami byli: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu i Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu. Uczestnicy, a także goście tego naukowego spotkania powitani zostali przez prezesa KTPN i dyrektora Książnicy Pedagogicznej prof. Krzysztofa Walczaka oraz prof. UAM Piotra Gołdyna. W imieniu Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzeny Wodzińskiej list skierowany do uczestników konferencji odczytał Piotr Tomankiewicz.

Cel, jaki przyświecał naukowcom, którzy zjechali do Kalisza z wielu ośrodków naukowych w Polsce, to 110. rocznica bojkotu szkół rosyjskich przez młodzież, domagającą się polonizacji szkolnictwa na terenie Królestwa Polskiego. W falę strajków szkolnych włączyli się także uczniowie szkół kaliskich, dlatego też temat ten stał się okazją do dwudniowych obrad, na których referaty wygłosili: dr hab. Lidia Burzyńska-Wentland, dr Joanna Lusek, prof. Krzysztof Walczak, dr Jarosław Durka, dr Mariusz Kulik, dr Agata Samsel i dr Urszula Wróblewska, dr Monika Nawrot-Borowska, prof. Piotr Gołdyn i dr Maria Radziszewska.

Konferencję otworzyła laudacja, którą odczytała prof. Ewa Andrysiak oraz wręczenie dyplomu honorowego członkostwa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk wybitnemu historykowi oraz długoletniemu członkowi kaliskiego stowarzyszenia naukowego prof. dr. hab. Arturowi Kijasowi. Oprócz tej uroczystości oraz tematycznych obrad słuchacze konferencji obejrzeli projekcję filmu pt. „Młody Las” z 1934 roku w reżyserii Józefa Lejtesa, nawiązującego do strajków szkolnych w zaborze rosyjskim, mogli zapoznać się z najnowszymi kaliskimi edycjami, a także zostali zaproszeni na wystawę “Strajki szkolne z lat 1901-1907”, która będzie eksponowana do 31 sierpnia w Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu.

Zdjęcia w galerii

Kampania "Uzależnia mnie tylko sport" - Ceków Kolonia, 23 maja 2015 r.

Trwa kampania „Uzależnia mnie tylko sport” organizowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, której celem jest walka z używkami, a przede wszystkim alkoholem oraz substancjami psychoaktywnymi. Istotą akcji jest też promowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia i nawyku dbania o zdrowie. W wybranych gminach Wielkopolski, do 14 czerwca odbędzie się łącznie 30 rodzinnych spotkań plenerowych, podczas których najważniejsza jest właśnie profilaktyka uzależnień, dla których alternatywą ma być sport i aktywny, rodzinny styl życia. To spotkania dla całych rodzin z wieloma atrakcjami, zawodami i zabawą.

W sobotę 23 maja 2015 r. w jednej z imprez kampanii „Uzależnia mnie tylko sport” w Cekowie Kolonii wzięła udział Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska. Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi impreza była zorganizowana na bardzo wysokim poziomie, dopisali również uczestnicy. Marszałek Wodzińska aktywnie uczestniczyła we wszystkich atrakcjach, wręczała puchary i nagrody w konkursach i kolejny raz podkreślała, że najcenniejszy jest czas, jaki rodzice i dzieci spędzają podczas takich akcji razem i to jak bardzo integrują się społeczności i reprezentacje gmin.

Wszystkie szczegóły związane z kampanią dostępne są na stronie: www.uzalezniamnietylkosport.pl oraz na Facebooku www.facebook.com/uzalezniamnietylkosport.

Serdecznie zapraszam!

Zdjęcia w galerii

Dzień Leśnictwa i Drzewnictwa Wielkopolski Południowej - 15 maja 2015 r.

15 maja 2015 r. w Stanicy „Biały Daniel” w Sośnicach, Marszałek Marzena Wodzińska wzięła udział w konferencji z okazji obchodów 95-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu połączonej z obchodami Dnia Leśnictwa i Drzewnictwa Wielkopolski Południowej w Nadleśnictwie Antonin.

Podczas uroczystości Marszałek Marzena Wodzińska podziękowała za zaproszenie i wręczyła pamiątkowe dyplomy.

Lasy, to ogólnonarodowe dobro pokrywające prawie jedną trzecią powierzchni naszego Kraju. Nie ulega wątpliwości, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ochronę tego wspólnego dobra. Z dużą aprobatą odnoszę się do wszelkich działań zmierzających do promowania walorów naszych lasów oraz działań propagujących ich ochronę… - powiedziała Marszałek Marzena Wodzińska.

Zdjęcia w galerii

Dzień Strażaka w Kaliszu - 15 maja 2015 r.

W dniu 15 maja 2015 r., Marszałek Marzena Wodzińska wzięła udział w uroczystych obchodach Dnia Strażaka organizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu. Podczas uroczystości  strażakom wręczono akty mianowania na wyższe stopnie służbowe oraz medale dla wyróżnionych funkcjonariuszy

Marszałek Marzena Wodzińska wraz z Z-cą Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP  st. bryg. Lechem Janiakiem wręczyli Srebrną Odznakę „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” następującym funkcjonariuszom: dh Wacław Skotowski oraz mł. bryg. Janusz Guzenda.

Służba w Państwowej Straży Pożarnej to wielka odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich obywateli, to także rozwiązywanie problemów społecznych, a często zwykła ludzka życzliwość i niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, dlatego chciałabym złożyć na ręce Pana Komendanta gratulacje za działalność PSP w Kaliszu. – powiedziała Marszałek Marzena Wodzińska

Zdjęcia w galerii

Jubileusz 20-lecia Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu – 14 maja 2015 r.

W dniu 14 maja 2015 r. Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska wzięła udział w Uroczystej Gali z okazji 20-lecia powstania Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu. W uroczystości wzięło udział 160 osób – przedsiębiorców, sojuszników i przyjaciół Izby. Wystąpienie programowe ukazujące udział kaliskich przedsiębiorców w procesie transformacji i budowie wolności gospodarczej w okresie 25-lecia wygłosił Prezes Izby Marek Antczak, następnie zaproszeni goście, w tym Marszałek Wodzińska odznaczyła i uhonorowała okolicznościowymi statuetkami najbardziej zasłużonych. Podczas uroczystości jednostki otoczenia biznesu aglomeracji kalisko-ostrowskiej: Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu, Izba Przemysłowo – Handlowa Południowej Wielkopolski, Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości oraz Przewodniczący Rady Naukowej Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski podpisały Deklaracje na Rzecz Innowacyjności. Jest to dokument diagnozujący sukcesy polskiej i regionalnej gospodarki w procesie transformacji, kierunki oczekiwań przedsiębiorców gwarantujące utrzymanie wysokiego poziomu wzrostu oraz narzędzia wsparcia finansowego, współpracy podmiotów gospodarczych z nauką w dziedzinie kreowania innowacyjności.

Zdjęcia w galerii