Marzena Wodzińska

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

Debata na temat gospodarki odpadami - 17 marca 2015 r.

17 marca 2015 r. Pani Marszałek Marzena Wodzińska wzięła udział w kolejnym posiedzeniu Sekretariatu Samorządowego Platformy Obywatelskiej RP w Wielkopolsce. Tematem obrad była gospodarka odpadami, natomiast gościem specjalnym Pan Janusz Ostapiuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska. Pan Minister omówił problematykę gospodarki odpadami w kontekście planów inwestycyjnych będących załącznikami do wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Podczas spotkania Pani Marszałek przedstawiła strategię zarządzania gospodarką odpadami, uwzględniając zmiany w WPGO i planach inwestycyjnych.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich powiatów Wielkopolski: starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, radni każdego szczebla, parlamentarzyści oraz eksperci – w sumie ponad 120 osób.

Zdjęcia w galerii

XIX Targi Edukacyjne „EDUKACJA TO PODRÓŻ”

Pod takim hasłem organizowane są XIX Targi Edukacyjne, które odbędą się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach 20-22 marca 2015 r.

W dniu dzisiejszym odbyła się konferencja prasowa z udziałem Pani Marzeny Wodzińskiej Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Pana Przemysława Trawy Prezesa Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich, Pani Ewy Superczyńskiej Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu a także Pani Zofii Strzyż Dyrektora Projektu.

„XX wiek był wiekiem innowacji, XXI wiek jest wiekiem nauki, a trwający rok szkolny z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej został ogłoszony rokiem szkoły zawodowców. Edukacja to podroż, a koncepcja uczenia się przez całe życie w dobie XXI wieku to już konieczność. Ta zmiana dotyczy nas wszystkich, uczniów i nauczycieli. Dlatego ważnym jest, aby nauczyciele ze szkół wielkopolskich aktywnie uczestniczyli w procesie doskonalenia swego warsztatu w organizowanych kursach i seminariach między innymi przez Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, które podlegają Samorządowi Województwa Wielkopolskiego. Te ośrodki w najbliższym czasie poddane zostaną restrukturyzacji tak, aby przystosować ofertę edukacyjną do zachodzących zmian i potrzeb”, powiedziała Pani Marszałek Marzena Wodzińska. Jednocześnie zachęcała do wzięcia udziału w największym tego typu wydarzeniu w regionie, gdzie w jednym miejscu prezentowana jest szeroka oferta szkół publicznych, prywatnych, polskich i zagranicznych na różnym poziomie kształcenia.

Zdjęcia w galerii

Etap wojewódzki XIV edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” - 10 marca 2015 r.

10 marca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu odbył się finał etapu wojewódzkiego XIV edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego, a etap wojewódzki pod patronatem Starosty Poznańskiego.

Marszałka Województwa reprezentowała Pani Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, która podziękowała uczestnikom i ich opiekunom za zaangażowanie oraz życzyła powodzenia laureatom w finale krajowym konkursu.

Tegorocznym zwycięzcą została drużyna z Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, która zdobyła 220 punktów. Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka reprezentowało Gimnazjum ze Skoków, gdzie opiekunem drużyny jest Pani Małgorzata Dudek. Drugie miejsce uzyskała drużyna z Powidzkiego Parku Krajobrazowego, a trzecie z Sierakowskiego. Po odczytaniu wyników nastąpiło wręczenie nagród oraz przekazanie informacji o 5 – dniowych warsztatach przyrodniczych w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie, gdzie mają się udać wszyscy uczestnicy etapu wojewódzkiego. Zwycięska drużyna reprezentować będzie Wielkopolskę na finale ogólnopolskim, który odbędzie się 26 maja br. w woj. lubuskim.

W tegorocznej edycji konkursu uczestniczyło blisko 2000 uczniów z gimnazjów położonych na terenie parków krajobrazowych Wielkopolski, a do konkursu, który ma rangę ogólnopolskiego, przystąpiło 16 województw. Celem konkursu jest m.in. pogłębienie wiedzy na temat przyrody, ekologii i walorów parków krajobrazowych wśród gimnazjalistów wielkopolskich szkół.

Zdjęcia w galerii

Bronisław Komorowski w Poznaniu - 6 marca 2015 r.

6 marca 2015 r., mieszkańcy Poznania mogli osobiście spotkać się i porozmawiać z Bronisławem Komorowskim, Prezydentem RP.

Dokładnie w samo południe Pan Prezydent Bronisław Komorowski zjawił się pod poznańskim ratuszem, gdzie spotkał się z Komitetem Honorowym popierającym jego kandydaturę podczas kolejnych wyborów prezydenckich. W spotkaniu wzięła również udział między innymi Pani Marszałek Marzena Wodzińska.

Po oficjalnej części Prezydent Bronisław Komorowski spotkał się z mieszkańcami Poznania oraz turystami przebywającymi na Starym Rynku.

Zdjęcia w galerii