Marzena Wodzińska

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

XIX Targi Edukacyjne pod hasłem „Edukacja to podróż” - 20-22 marca 2015 r.

Targi Edukacyjne organizowane na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich są niewątpliwie największym tego typu wydarzeniem w regionie, gdzie w jednym miejscu prezentowana jest szeroka oferta szkół publicznych i prywatnych, polskich i zagranicznych na różnych poziomach kształcenia.

W otwarciu XIX Targów Edukacyjnych 20 marca br. brała udział Pani Marzena Wodzińska Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, która podkreśliła duże znaczenie poznańskich targów edukacyjnych w procesie poszukiwania najlepszej drogi dalszego kształcenia. „Wybór hasła tegorocznych tragów, stawia edukację w roli ciekawej i fascynującej wyprawy. Nowoczesna edukacja powinna być podróżą w krainę nauki, w której jej uczestnik, znajdzie dla siebie przestrzeń”.

W XIX Targach Edukacyjnych swoją ofertę prezentowało blisko 260 szkół, uczelni i instytucji oświatowych. Ponad 3 tys. osób (nauczycieli, uczniów i gości) wzięło udział w różnorodnych konferencjach, warsztatach, szkoleniach, wzbogacając i doskonaląc między innymi swój warsztat pracy.

Targi Edukacyjne to wspólne przedsięwzięcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich, nad którymi honorowe patronaty w 2015 r. objęli: Minister Edukacji Narodowej Pani Joanna Kluzik-Rostkowska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pani Lena Kolarska-Bobińska oraz Kolegium Rektorów Miasta Poznania.

Zdjęcia w galerii

Regionalna Konferencja „WPGO Województwa Wielkopolskiego”- Tłokinia Kościelna, 17-18 marca 2015 r.

W dniach 17-18 marca 2015 r. w Tłokini Kościelnej rozpoczęła się Regionalna Konferencja „WPGO Województwa Wielkopolskiego”. W dniu 17 marca w obradach wzięła udział Pani Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Konferencja jest okazją do spotkania szerokiego grona przedstawicieli administracji publicznej jak również podmiotów związanych z gospodarką odpadami w Wielkopolsce. Właściwie i odpowiedzialnie prowadzona gospodarka odpadami jest niezbędnym elementem prawidłowego funkcjonowania współczesnego społeczeństwa.

„Zorganizowane spotkanie pozwoli na identyfikacje aktualnych i najistotniejszych problemów w dziedzinie gospodarki odpadami, jak również, przyczyni się do stworzenia platformy dyskusji i wymiany poglądów na temat gospodarki odpadami w Województwie Wielkopolskim, powiedziała w swym wystąpieniu Pani Marszałek Marzena Wodzińska”.

Zdjęcia w galerii

Nagroda z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju za najlepszy projekt w Polsce - 16 marca 2015 r.

Największy projekt edukacyjny realizowany w województwie wielkopolskim, „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”, otrzymał prestiżowy tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka 2014”. 16 marca bieżącego roku, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Dobre praktyki EFS 2014”.
W siedzibie MIR zgromadzili się przedstawiciele 3 najlepszych projektów w Polsce, w tym przedstawiciele „Czasu zawodowców”. Nagrodę z rąk Minister Marii Wasiak odebrała Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
Podczas wystąpienia Pani Marszałek Marzena Wodzińska zapewniła o kontynuacji projektu i rozszerzeniu go na Południową Wielkopolskę. Obecnie trwają konsultacje co do ustalenia miejscowości, w których zostaną uruchomione kolejne sale warsztatowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Jury konkursu doceniło przede wszystkim stałą współpracę z regionalnymi pracodawcami oraz efekty projektu, które już są widoczne w wielkopolskim systemie kształcenia zawodowego – 1 750 uczniów objętych kształceniem modułowym, 800 przedsiębiorstw w „Systemie Zawodowcy”, 2 980 uczniów szkolących się u pracodawców i niemal 7 000 odbywających praktyki w laboratoriach.
Projekt „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” kończy się we wrześniu 2015 roku.

Zdjęcia w galerii

Debata na temat gospodarki odpadami - 17 marca 2015 r.

17 marca 2015 r. Pani Marszałek Marzena Wodzińska wzięła udział w kolejnym posiedzeniu Sekretariatu Samorządowego Platformy Obywatelskiej RP w Wielkopolsce. Tematem obrad była gospodarka odpadami, natomiast gościem specjalnym Pan Janusz Ostapiuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska. Pan Minister omówił problematykę gospodarki odpadami w kontekście planów inwestycyjnych będących załącznikami do wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Podczas spotkania Pani Marszałek przedstawiła strategię zarządzania gospodarką odpadami, uwzględniając zmiany w WPGO i planach inwestycyjnych.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich powiatów Wielkopolski: starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, radni każdego szczebla, parlamentarzyści oraz eksperci – w sumie ponad 120 osób.

Zdjęcia w galerii

XIX Targi Edukacyjne „EDUKACJA TO PODRÓŻ”

Pod takim hasłem organizowane są XIX Targi Edukacyjne, które odbędą się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach 20-22 marca 2015 r.

W dniu dzisiejszym odbyła się konferencja prasowa z udziałem Pani Marzeny Wodzińskiej Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Pana Przemysława Trawy Prezesa Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich, Pani Ewy Superczyńskiej Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu a także Pani Zofii Strzyż Dyrektora Projektu.

„XX wiek był wiekiem innowacji, XXI wiek jest wiekiem nauki, a trwający rok szkolny z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej został ogłoszony rokiem szkoły zawodowców. Edukacja to podroż, a koncepcja uczenia się przez całe życie w dobie XXI wieku to już konieczność. Ta zmiana dotyczy nas wszystkich, uczniów i nauczycieli. Dlatego ważnym jest, aby nauczyciele ze szkół wielkopolskich aktywnie uczestniczyli w procesie doskonalenia swego warsztatu w organizowanych kursach i seminariach między innymi przez Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, które podlegają Samorządowi Województwa Wielkopolskiego. Te ośrodki w najbliższym czasie poddane zostaną restrukturyzacji tak, aby przystosować ofertę edukacyjną do zachodzących zmian i potrzeb”, powiedziała Pani Marszałek Marzena Wodzińska. Jednocześnie zachęcała do wzięcia udziału w największym tego typu wydarzeniu w regionie, gdzie w jednym miejscu prezentowana jest szeroka oferta szkół publicznych, prywatnych, polskich i zagranicznych na różnym poziomie kształcenia.

Zdjęcia w galerii