Marzena Wodzińska

Radna

Polecam strony

 

 

 

Gminne Uroczystości Dożynkowe w Sośniach – 20 września 2015 r.

20 września 2015 roku Marszałek Marzena Wodzińska wzięła udział w Gminnych Uroczystościach Dożynkowych organizowanych przez Gminę Sośnie.

Obchody Święta Plonów rozpoczęła uroczysta msza święta dożynkowa odprawiona w Kościele NNMP w Sośniach. Po mszy delegacje z wieńcami, oraz wszyscy zaproszeni goście przeszli ulicami na plac w ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym „Biały Daniel” w Sośniach, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Podczas obrzędu dożynkowego delegacje z poszczególnych miejscowości przekazały na ręce gospodarzy przepięknie przygotowane wieńce dożynkowe oraz bochny chleba. Następnie przyszedł czas na oficjalne wystąpienia zaproszonych gości, a po nich nastąpiła część artystyczna: wystąpił teatr uliczny z Wrocławia ze spektaklem „Dziad i Baba” a także Gminna Orkiestra Dęta.

W tym roku ważnym punktem programu była aukcja prac plastycznych Pana Marka Piaseckiego, w której Marszałek Marzena Wodzińska wylicytowała 3 przepiękne obrazy. Środki z aukcji przeznaczono na cele charytatywne.

Po zakończeniu oficjalnej części rozpoczęła się zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin wieczornych. Dożynki zakończyły się przy rytmach zespołu AVOCADO.


Zdjęcia w galerii

Mistrzostwa Europy na żużlu – Ostrów Wlkp., 19 września 2015 r.

19 września br. Marszałek Marzena Wodzińska wzięła udział w czwartej, finałowej rundzie Speedway European Championships – Mistrzostw Europy na żużlu. To prestiżowe wydarzenie które odbywało się na Stadionie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim przyciągnęło ogromne rzesze kibiców i sympatyków tego sportu.

Galerię oraz relacja wideo z wydarzenia dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/miasto/aktualnosci/11093-ostrow-zagoscil-w-ponad-70-krajach-swiata

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy.


Zdjęcia w galerii

II Międzynarodowe Forum Ekologiczne – Kołobrzeg, 16-18 września 2015 r.

W dniach 16-18 września br., Marszałek Marzena Wodzińska wzięła udział w II Międzynarodowym Forum Ekologicznym w Kołobrzegu.

W tym roku zakres tematyczny Forum był mocno związany z zadaniami realizowanymi przez samorząd województwa między innymi odnoszącymi się do możliwości finansowania zadań związanych z ochroną środowiska w kontekście nowej perspektywy finansowej. Odniesiono się do zagadnień związanych z gospodarką odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji do termicznego przetwarzania odpadów komunalnych (ITPOK).

Podczas licznych paneli dyskutowano także o gospodarce wodno-ściekowej – w kontekście Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) oraz Masterplanu. Ważnym zagadnieniem była również analiza problemów dotyczących jakości powietrza w polskich miastach oraz bieżącej sytuacji w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE).

W poszczególnych dyskusjach panelowych brali udział między innymi: Wiceministrowie Środowiska: Pan Janusz Ostapiuk i Piotr Otawski oraz Pan Michał Kiełsznia Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, a także Pan Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.


Zdjęcia w galerii

IV Forum Autyzmu – Poznań, 19 września 2015 r.

19 września w Poznaniu odbyło się IV Forum Autyzmu pod hasłem: „Dziecko z autyzmem w grupie – rodzinie, przedszkolu, szkole, społeczeństwie” zorganizowane przez Wyższą Szkołę Uni-Terra.

Autyzm to jeden z najważniejszych problemów zdrowotnych współczesnego świata. Pomimo tego, że również dzięki takim konferencjom, coraz więcej wiemy o spektrum autyzmu, to wśród lekarzy i społeczeństwa wiedza na ten temat jest cały czas niewystarczająca.

Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzeną Wodzińską reprezentował Piotr Tomankiewicz, który w imieniu Pani Marszałek podziękował za zaproszenie oraz na ręce JM Rektora dr Dariusza Grzybka złożył gratulacje organizatorom za wieloletnie działania szkoleniowe, edukacyjne i terapeutyczne na polu autyzmu. Aktualnie dużo dzieje się w zakresie zmian prawnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych – mówiła o tym na konferencji przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponieważ w Urzędzie Marszałkowskim Marszałek Marzenie Wodzińskiej podlega Departament Edukacji i Nauki oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Marszałek Wodzińska obiecała wspierać działania prowadzące do wczesnej diagnostyki autyzmu, kompleksowej terapii i systemowych rozwiązań w zakresie edukacji na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Marszałek Wodzińska życzyła również wszystkim uczestnikom, aby zdobyta wiedza przyczyniła się poprawy sytuacji osób z autyzmem w Polsce.

Zdjęcia w galerii

Pierwsze posiedzenie nowej Rady Społecznej przy Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza – 15 września 2015 r.

We wtorek 15 września 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Społecznej przy Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza. Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego została powołana na Przewodniczącego Rady. Przedstawicielem Wojewody Wielkopolskiego jest Anna Zarębska a członkami wybranymi przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego na czteroletnią kadencję Józef Szymański, Karolina Pawliczak, Jan Mosiński, Łukasz Myszko i Piotr Tomankiewicz. Pierwsze posiedzenie miało charakter organizacyjny: Rada przyjęła porządek obrad, wysłuchała prezentacji Dyrektora Szpitala o historii, aktualnym stanie oraz planach na przyszłość, była również dyskusja i wnioski. Na koniec nowa Rada zwiedziła szpital.