Marzena Wodzińska

Radna

Polecam strony

 

 

 

Uroczysta Sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie z okazji 25 lat samorządności – 28 września 2015 r.

W poniedziałek 28 września odbyła się Uroczysta Sesja Rady Gminy Godziesze Wielkie z okazji 25 lat samorządności.

Główną częścią uroczystości było wystąpienie Wójta Gminy Godziesze Wielkie Józefa Podłużnego, który również od 25 lat sprawuje na tym terenie swoją funkcję. Było wiele odniesień do historii i wiele powodów do wzruszeń. Spotkanie, jak wiele razy podkreślał Wójt Podłużny, miało charakter rodzinny. Uroczystą galę uświetniły swoimi muzycznymi, aktorskimi i tanecznymi występami dzieci z miejscowej szkoły i przedszkola.

Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzenę Wodzińską na uroczystej gali reprezentował Piotr Tomankiewicz, który na ręce Wójta Józefa Podłużnego i Przewodniczącej Rady Gminy Mirosławy Kobyłki złożył serdeczne gratulacje dla wszystkich, którzy w ciągu tych 25 lat tworzyli sukces Gminy Godziesze. W tym czasie Gmina zmieniła się nie do poznania a inwestycje drogowe, edukacyjne i wiele innych widać na każdym kroku.

Serdeczne gratulacje!

Wiersz "Uchodźcy" autorstwa Kajetana Pyrzyńskiego, Konsula Honorowego Republiki Peru

Serdecznie dziękuję Panu Kajetanowi Pyrzyńskiemu, Konsulowi Honorowemu Republiki Peru za wielkie serce, wsparcie, za tak piękną i mądrą poezję.

Uchodźcy

Dzisiaj w TV znów widziałem
Jakby pszczoły w wielkim roju
Tłum uchodźców… więc bolałem
Wielka wartość … żyć w pokoju

Oni jednak … serce boli
Jakby byli już w niebycie
Szli zgarbieni i powoli
Szli po lepsze … nowe życie

Każdy kroczył za swym losem
Jak z bagażem … aż tonowym
Jakby w bólu był kosmosem
I obrazem … post frontowym

A zaś dzieci obok mamy
Z kolorami tylko w czerni
Jakby z cierpień byli gamy
Bardzo smutni oraz bierni

Bo jak myślę … przed oczyma
Miały obraz zniszczeń wrogi
A zaś w sercu … lęk olbrzyma
Na tle śmierci i pożogi

……………………….

Lecz popatrzmy też na siebie
Na swą miłość i na lęki
Gdy …. by przeżyć ktoś w potrzebnie
Potrzebuje naszej ręki

Jest mi smutno … że aż boli
Że zabrakło w nas sympatii
Że zabrakło też symboli
Miłosierdzia i empatii

Ryglujemy każdą bramę
Oraz jakby było mało
Budujemy również tamę
By się obce nam nie wlało

Smutno również … że to piszę
Ale czuję się fatalnie
Wierszem … myślę … ból uciszę
Tak że będzie znów normalnie

Dzisiaj bowiem … z człowieczeństwa
Test jest wielki na myślenie
Na istotę dostojeństwa
Jak też czym jest … w nas sumienie

Karpacz 24.09. 2015

Imieniny wsi Michałów Drugi – 26 września 2015 r.

W sobotę, 26 września 2015 r. w Michałowie Drugim na terenie Gminy Opatówek odbyły się Imieniny Wsi – Michałki 2015, które zostały połączone z zakończeniem projektu pt. „Budowa kompleksu rekreacyjnego jako miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa Michałów Drugi”. Realizacja tego przedsięwzięcia została dofinansowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Po otwarciu kompleksu głos zabrali zaproszeni goście. Na uroczystości Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzenę Wodzińską reprezentował Piotr Tomankiewicz, który pogratulował lokalnej społeczności aktywności w aplikowaniu o wojewódzkie środki, przekazał pozdrowienia dla władz Gminy, Sołectwa i aktywnie działającego Koła Gospodyń Wiejskich oraz życzył udanej zabawy.

Jubileusz 50-lecia Domu Cechowego w Krotoszynie – 26 września 2015 r.

W sobotę, 26 września 2015 r. odbyła się uroczystość z okazji 50. rocznicy oddania do użytku Domu Cechu Rzemiosł Różnych w Krotoszynie. Uroczystość rozpoczęła się w kościele pw. Św. Piotra i Pawła, gdzie została odprawiona uroczysta msza św. Potem wszyscy uczestnicy przeszli do kina Przedwiośnie, gdzie odbyła się część artystyczna.

Przypomniano krótko historię Domu Cechowego, który na trwałe wpisał się w koloryt Krotoszyna. Uroczystego otwarcia Domu Cechowego dokonano w sobotę, 25 września 1965 roku. Krotoszyński Cech zrzesza dziś blisko 208 zakładów rzemieślniczych, w których prowadzone jest przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych. Ośrodek we współpracy z samorządem powiatu i gmin oraz dyrektorami szkół organizuje szkolenia BHP, prowadzi nadzór nad przygotowaniem zawodowym m.in. spisując umowę o naukę zawodu z pracownikami młodocianymi.

Na uroczystości Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzenę Wodzińską reprezentował Piotr Tomankiewicz, który na ręce Starszego Cechu Józefa Januszkiewicza złożył serdecznie gratulacje i życzył kolejnych aktywnych lat działalności oraz w imieniu Marszałek Wodzińskiej wręczył dyplomy dla najbardziej zasłużonych członków krotoszyńskiego Cechu.

Uroczystość uświetnił występ małżeńskiej pary solistów z Opery Wrocławskiej.

Zdjęcia w galerii

Powiatowe Spotkanie z Kulturą – Dębe, 25 września 2015 r.

25 września w Zespole Szkół w Dębem odbyło się Powiatowe Spotkanie z Kulturą zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu oraz Gminę Żelazków. Podczas uroczystej gali wręczono nagrody osobom zasłużonym dla kultury w Powiecie Kaliskim oraz stypendia Wójta Gminy Żelazków.

Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzenę Wodzińską reprezentował Piotr Tomankiewicz, który na ręce Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala złożył podziękowania za zaproszenie, przekazał wyrazy uznania za aktywne wspieranie kultury na terenie Powiatu Kaliskiego oraz w imieniu Marszałek Wodzińskiej pogratulował wszystkim nagrodzonym.

Galę uświetnił niesamowity, magiczny występ taneczny w wykonaniu Ukraińskiego Teatru Tańca „Kwieciste Gwiazdy”.

Zdjęcia w galerii