Marzena Wodzińska

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

Finał i podsumowanie XII edycji konkursu „Ja i Przyroda” - 13 kwietnia 2015

13 kwietnia 2015 r., Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wzięła udział w XII edycji konkursu „Ja i Przyroda”.

Do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie przyjechały reprezentacje szkół podstawowych z Poznania, Leszna, Kalisza, Konina i Piły. Uczniowie rywalizowali w 2 - częściowym konkursie (część pierwsza – test dotyczący ogólnej wiedzy przyrodniczej oraz znajomości parków krajobrazowych Wielkopolski, część druga – rozpoznawanie chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz charakterystycznych obiektów znajdujących się w parkach krajobrazowych Wielkopolski).

Podczas wręczania nagród Marszałek Marzena Wodzińska pogratulowała uczestnikom wszystkich drużyn ogromnej wiedzy, wielkiego zaangażowania oraz ducha walki. „Dla mnie każdy z uczestników jest dziś zwycięzcom, ponieważ zdobyta wiedza pozwoli poszerzyć wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska, pogłębi zamiłowanie i szacunek dla przyrody. W tym miejscu chcę również podziękować rodzicom i nauczycielom za wsparcie swoich podopiecznych oraz wkład w rozwój ich pasji” – powiedziała Marszałek Marzena Wodzińska.

Zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 46 z Poznania. Kolejne miejsca zajęły: drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 5 z Piły, drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 9 z Kalisza, drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 13 z Leszna oraz drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 9 z Konina.
Główną nagrodą są 5-dniowe warsztaty przyrodnicze w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie.

Zdjęcia w galerii

Środki unijne dla małych i średnich przedsiębiorców – 8 kwietnia 2015 r.

8 kwietnia 2015 r. Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wzięła udział w spotkaniu „środki unijne dla małych i średnich przedsiębiorstw w nowej perspektywie unijnej 2014-2020” w Ostrowie Wielkopolskim. W spotkaniu udział wzięło ponad 70 przedsiębiorców z terenu Południowej Wielkopolski.

Podczas spotkania Pani Marszałek zaznaczyła, iż nowa perspektywa finansowa to nowa szansa dla wielkopolskich przedsiębiorców. Obecna inicjatywa finansowa będzie programem łączącym współfinansowanie z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (w latach 2007-2013 realizowany był pogram jednofunduszowy). Pozwoli to na lepszą koordynację wykorzystania środków obu funduszy. Będzie możliwość uzupełniania projektów inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków EFRR, projektami „miękkimi”, które są możliwe do realizacji w ramach EFS i odwrotnie. To najistotniejsza różnica. Zdecydowanie większa w WRPO 2014-2020 kwota środków na wsparcie działań rozwojowych. W chwili obecnej jest to łącznie 2 450,2 mln euro, a więc o 581 mln euro więcej.

W WRPO 2014-2020, zarezerwowano dla wielkopolskich przedsiębiorców kwotę prawie 468 mln euro. Wspierane będą przedsiębiorstw inwestujące w innowację w ramach tzw. Inteligentnych specjalizacji. Przewiduje się preferencje dla przedsięwzięć podejmowanych dla rozwoju inteligentnych specjalizacji Wielkopolski. W programie jest większa możliwość wykorzystania w WRPO 2014-2020 szerszego zakresu zwrotnych instrumentów finansowych. W okresie 2007-2013 instrumenty finansowe (np. pożyczki) mogły być stosowane tylko w dwóch obszarach (przy wspieraniu sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz przy miejskich projektach rewitalizacyjnych). W latach 2014-202O praktycznie będzie to możliwe we wszystkich obszarach interwencji i w całym Programie. To wielka dodatkowa szansa dla przedsiębiorców.

W perspektywie 2014-2020 ograniczono w programach operacyjnych wsparcie dla dużych przedsiębiorstw. Generalnie pomoc otrzymają teraz małe i średnie firmy.


Zdjęcia w galerii

Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych – 10 kwietnia 2015 r.

10 kwietnia Kapituła Konkursu "Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”, pod przewodnictwem Marszałek Marzeny Wodzińskiej obradowała w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu. Jej zadaniem było podsumowanie prac trwających od września 2014 roku i podjęcie decyzji dotyczącej tegorocznych laureatów Konkursu. 12 finalistów - samorządy gminne i powiatowe - wyróżniało się najciekawszymi, systemowymi i godnymi naśladowania rozwiązaniami we włączaniu osób z niepełnosprawnością w życie zawodowe i społeczne. 

Cieszę się, iż poprzez organizację konkursu mamy wpływ na promowanie i upowszechnianie „dobrych praktyk” w obszarze włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, kreowanych i wdrażanych przez wielkopolskie powiaty i gminy - powiedziała Marszałek Marzena Wodzińska podczas otwarcia obrad.

Wyniki prac Kapituły są objęte tajemnicą do uroczystej Gali.

Transmisja odbędzie się na antenie w TVP Poznań, 22 maja 2015 r. o godzinie 13:00

Serdecznie zapraszamy!